Brimex Meststoffen en Bodemverbeteraars

Organische meststoffen worden in de bodem omgezet door middel van bodemleven (bacteriën en schimmels) in voedingsstoffen (ionen) en ter beschikking gesteld aan de plantenwortels/plant. Organische meststoffen voeden vooral de bodem.

 

Organische meststoffen

De meststoffen bevatten geen toevoegingen die schade kunnen veroorzaken in de bodem en zijn daardoor veilig voor de plant. Ze lossen niet op in water en kennen daardoor een veel hogere benutting door de plant.
Doordat er bodemleven nodig is in dit proces, dient de meststof dus ook tot voeding voor dat bodemleven. Dat resulteert in een veel grotere bodemactiviteit, een gezonder wortelgestel en daarmee een gezondere plant. De groei wordt geleidelijker en minder schoksgewijs, waardoor de celwand stevig kan worden en er minder kans is op ziekten en plagen. Doordat organische meststoffen ook veel sporenelementen bevatten komen er veel minder vaak gebreks-ziekten voor en blijven de planten mooier en beter op kleur.


Iedere plant zijn voorkeur

Planten zijn net mensen. We eten allemaal verschillend en hebben andere behoeftes. Toch zijn de bouwstenen van ons voedsel allemaal hetzelfde en heeft ieder van ons dezelfde elementen nodig. Zo is het ook bij planten.
Niet iedere plant heeft evenveel stikstof nodig. Bovendien vindt de opname van de voeding over een langere tijd plaats. Hierin voorzien de langwerkende organische meststoffen. Door de juiste verhoudingen in recepturen kunnen we altijd een geschikte meststof vinden voor een project. Of met behulp van een enkelvoudige meststof een tekort verhelpen.


Organische meststoffen onderhouden het deel boven…..én onder de grond!


Innogreen meststoffen samenstelling en productie

Innogreen meststoffen zijn samengesteld uit een rijke schakering van duurzaam geproduceerde hoogwaardige grondstoffen uit de voedingsindustrie en van plantaardige grondstoffen. Dat zorgt voor meer samenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval (circulaire economie). Tijdens de productie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zonne-energie. Transporten worden zo efficiënt mogelijk ingericht om onnodig vervoer en uitstoot te voorkomen.


Meststoffen met een rugzak

Per meststof wordt gekeken naar de toepassing en daarop worden de ingrediënten uitgezocht. In iedere bodem kunnen tekorten zijn aan elementen of organismen.
Om de werking van de meststoffen te bevorderen worden aan bepaalde meststoffen direct micro-organismen toegevoegd. Ook natuurlijke stimulanten als zeewier en fulvine zijn onderdeel van de verrijkingen aan de producten. Zo proberen we zoveel als mogelijk te doen om de meststof én bodem in symbiose te laten werken en maatwerk te leveren voor de toepassing.

Enkele voorbeelden van dit soort producten zijn: GraZó, BioBasis, RoboGazonmix, BioHaag, Repair-Mix, Zomer-Vitaal, Fosfaat mix en Greenroof Sedum-mix


Voordelen van Innogreen organische meststoffen:

  • geen uitspoeling
  • langwerkend (3-4 maanden)
  • volledige, evenwichtige plantenvoeding
  • minder ziektegevoelig gewas
  • natuur eigen stoffen
  • homogeen samengestelde fijne korrels

Lees meer over organische meststoffen, bodemverbetering, natuurlijke bestrijding, onderzoek en advies in onze INNOGREEN Groengids 2024.