Glas en tuinbouw

Brimex biologische bestrijding en gewasbeschermingsadvies in de glas en tuinbouw

 

Laat het beste uit de natuur voor je gewassen werken!

Heb je meer informatie nodig omtrent biologische bestrijding of natuurlijke bestuiving van een gewas of een specifiek toepassingsgebied? Als prima start kan je onze gewas specifieke informatie lezen. Wil je meer details? Neem dan contact met ons op.

 

Algemene aanbevelingen

Geïntegreerde gewasbescherming en bestuivingsmethoden variëren naargelang de specifieke omstandigheden. De Biobest-adviseur in je buurt bekijkt jouw specifieke situatie en stelt een strategie op maat voor die doeltreffend is voor jouw probleem.


Voordat je de Brimex Biobest biologische bestrijding inzet …

  • Zorg dat je kas en gewas vrij zijn van schadelijke residuen van pesticiden.
  • Monitor je plagen zorgvuldig. Gebruik Bug-Scan® vangplaten en feromoonvallen om mogelijke schadelijke vliegende insecten te detecteren. Let ook op eventuele aantasting in je teelt.
  • Volg de gebruiksvoorschriften nauwkeurig op vooraleer je de nuttige insecten en hommels inzet.
  • De wetgeving kan van land tot land verschillen. Ga na of het specifiek product dat je wil gebruiken toegelaten is en of er bepaalde voorwaarden van toepassing zijn.

Als je met de biologische bestrijdingsmiddelen en deze voorzorgen de plaag niet voldoende onder controle krijgt dan kan een aangepaste behandeling met compatibele producten nodig zijn. Raadpleeg de Neveneffectenlijst van Biobest of contacteer je persoonlijke Brimex adviseur voor een geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie.