Eikenprocessierups bestrijding in openbare ruimte

Heeft u in het openbaar groen overlast van de Eikenprocessierups Thaumetopoea processionea ?

Brimex is gespecialiseerd in het bestrijden en beheersen van de eikenprocessierups. Wij bestrijden deze zonder bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor vogels en andere dieren. Brimex heeft hiervoor de enige preventieve en milieuvriendelijke oplossing:

 

Onderstaand een video waarin de Brimex aanpak bij de Gemeente Breda uitgelegd wordt:

De "Brimex 360° plaagbeheersing! "

 

Brimex Biologische Eikenprocessierups beheersing in openbaar groen.

Brimex heeft veel ervaring in het beheersen van eikenprocessierups in het openbaar groen. Gemeentes maken gebruik van onze diensten en producten voor een effectieve en biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Onze methode zorgen ervoor dat deze effect hebben voor een lang termijn. Wij bestrijden de eikenprocessierups zonder dat andere insecten en (zoog)dieren daar nadelige effecten van ondervinden.

Brimex EPR beheersing Gemeente Breda 

 

Opzet van de "Brimex 360°Eikenprocessierups beheersing":

De bedoeling is d.m.v. stimulatie, bodemverbetering en het inzetten van biologische bestrijders, controle te krijgen op de EPR zonder de input van chemische bestrijdingsmiddelen. 

  • Bankerplanten
  • Behuizingen voor nuttige insecten
  • Behuizingen voor nuttige zoogdieren en vogels
  • Wegvangen mannelijke motten
  • Uitzetten van nuttige insecten

Het is de bedoeling om veldjes in te zaaien, met bloemen en bankerplanten voor natuurlijke vijanden. Ook kleine struweel veldjes aangeplant kunnen worden, met hetzelfde doel, maar ook voor overwintering van nuttige insecten.

Gemeente Breda - Curio - Brimex samenwerking

Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen:

Door geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen komen er natuurlijke vijanden op het perceel voor. De gevolgen zijn dan ook dat het bodemleven niet wordt aangetast, het gewas sterker wordt en er veel natuurlijke vijanden voor op het perceel. Tevens wordt het oppervlakte- en grond water niet bevuild door eventueel gebruikte chemicaliën. Wat voor nu en in de toekomst nadelige effecten kan hebben op mens en milieu.

 

Stimuleren van natuurlijke vijanden:

Het aanpassen van de omgeving ten gunste van natuurlijke vijanden stimuleert de aanwas van deze nuttige insecten. Door het plaatsen van stroken met bankerplanten die deze insecten aantrekken en huisvesten is er een natuurlijke aanwas van bestrijders.

 

Actief uitzetten van natuurlijke vijanden:

Ook het op deze manier van kweken is monitoring cruciaal. Het op tijd signaleren van een te grote plaagdruk is belangrijk. Bij een te grote plaagdruk is het mogelijk om actief natuurlijke (inheemse) bestrijders. De reactie snelheid hiervan is zeer hoog.

 

Resultaat:

Milieubewust op een duurzame methode resulteert in:

  • minder last van balans verstoring door het terugbrengen van natuurlijk evenwicht.
  • weerbaarder tegen plagen.
  • minder afhankelijk is van chemische middelen.
  • goedkopere en effectieve bestrijding

Tevens hebben wij een (EikenProcessieRups) specialistisch EPR bestrijdingsteam die ook de bestaande nesten weg kunnen halen, middels het wegzuigen van de rupsen, rupsenharen en nesten, waarna ze direct of later bij een temperatuur van minimaal 600 graden Celsius worden verbrand tot as. 

 

Heeft u vragen over wat Brimex voor uw gemeente kan betekenen in de beheersing en bestrijding van de Eikenprocessierups? Vraag het vrijblijvend aan onze specialisten!

 

Brimex EPR kalender jan-jun

EPR kalender jul-dec