Boomkwekerij

Brimex adviseert, begeleidt en levert producten voor het ecologisch kweken van bomen en planten. Of begeleidt bedrijven in de geleidelijke transitie naar een ecologische boomkwekerij.

 

Als professionele boomkwekerij is het belangrijk om te investeren in duurzame methoden voor het bestrijden van plagen en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Biologische bestrijding biedt een effectieve en milieuvriendelijke oplossing voor het controleren van schadelijke insecten en ziekten in de boomkwekerij.

Door het gebruik van natuurlijke vijanden zoals insecten en parasieten die schadelijke organismen aanvallen, kunt u op een veilige en effectieve manier plagen bestrijden zonder schade toe te brengen aan het milieu en de biodiversiteit te bevorderen. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen zorgt voor een gezonde en duurzame omgeving voor uw bomen, wat bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling van uw producten.

Daarnaast is het gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars in de boomkwekerij van groot belang voor een gezonde en vruchtbare bodem. Door te investeren in organische bemesting kunt u de bodemkwaliteit verbeteren en de gezondheid van uw bomen bevorderen. Organische meststoffen bevatten natuurlijke voedingsstoffen die langzaam vrijkomen en zo de groei en ontwikkeling van uw bomen op de lange termijn bevorderen.

Als boomkwekerijprofessional is het van belang om de voordelen van biologische bestrijding en organische bemesting te omarmen en deze duurzame praktijken toe te passen in uw dagelijkse werkzaamheden. Door te investeren in deze methoden draagt u bij aan een gezonde en duurzame sector bomenteelt en kunt u uw klanten voorzien van gezonde en hoogwaardige producten.

 

Natuurlijke weerbaarheid van het gewas:

Door de bodem van een perceel te voorzien van organische meststoffen en bodemverbeteraars wordt de bodem structuur verbeterd en is het een voedingsbron voor goedaardig bodemleven. Dit leidt tot een reductie van pathogene ziektedruk en werkt stimulerend op het plantafweermechanisme van het gewas.

 

Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen:

Door geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen komen er meer natuurlijke vijanden op het perceel voor. De gevolgen zijn dan ook positief. Het bodemleven wordt niet wordt aangetast, het gewas wordt sterker en er komen (veel meer) natuurlijke vijanden voor op het perceel. Tevens wordt het oppervlakte- en grond water niet bevuild door eventueel gebruikte chemicaliën. Wat voor nu en in de toekomst nadelige effecten kan hebben op mens en milieu.

 

Stimuleren van natuurlijke vijanden:

Het aanpassen van de omgeving ten gunste van natuurlijke vijanden stimuleert de aanwas van deze nuttige insecten. Door het plaatsen van blokken met bankerplanten, behuizingen en voedselbronnen die deze insecten aantrekken en huisvesten is er een natuurlijke aanwas van bestrijders.

 

Actief uitzetten van natuurlijke vijanden:

Ook op deze manier van kweken is monitoring cruciaal. Het op tijd signaleren van een te grote plaagdruk is belangrijk. Bij een te grote plaagdruk is het mogelijk om actief natuurlijke (inheemse) bestrijders uit te zetten. De reactiesnelheid is zeer hoog. De plaagdruk neemt snel af en het perceel wordt door de natuurlijke bestrijders (aanwas en actief uitgezette) “schoon” geveegd.

 

Eindconclusie boomkweker:

Het verbaasde mij dat de natuur de tot nu toe onmisbare chemie toch kan vervangen. Als we dit werkbaar krijgen in de huidige manier van telen, zijn wij klaar voor biologische bestrijding voordat de overheid ons hier toe dwingt.”

 

Resultaat: Milieubewust op een duurzame methode kweken resulteert in een gewas dat :

  • minder uitval heeft en sneller en beter aanslaat.
  • weerbaarder is tegen plagen.
  • weerbaarder is tegen extreme weersomstandigheden.
  • minder afhankelijk is van chemische middelen.
  • meer groeikracht heeft.
  • minder afhankelijk is van voedingsstoffen.

Bomen en struiken verfraaien stedelijke landschappen, lanen, parken en tuinen. Ook in boomkwekerijen is het belangrijk om kunstmest en chemische bestrijding te vervangen door natuurlijke, organische meststoffen en biologische bestrijdingsmiddelen.

 

Een goede geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie start al in de kwekerij.