Brimex golfbaan advisering en producten

Wij leveren adviezen, diensten en duurzame producten voor golfbanen in de gehele Benelux

 

Brimex adviezen en specialisme voor golfbanen:

 • bemesting
 • bodemverbetering
 • vochthuishouding 
 • wildschade en wering
 • aanplant van bomen
 • behoud monumentale bomen

 

Brimex specialistische en duurzame producten voor golfbanen:

 

Brimex Golfbaanbemesting

Er is niets mooiers dan een mooi voetbalveld of golfbaan met echt gras dat dicht en groen is. Vaak realiseren de gebruikers zich niet hoeveel tijd en energie het kost om dat gras mooi te houden. De laatste jaren is het gebruik van kunstmest op sportvelden gelukkig meer en meer aan het afnemen. Het doodt bodemleven, remt goede beworteling en is vervuilend door uitspoeling. Organische meststoffen zijn hét betere alternatief.

 

De zorg van een Groundsmen of Greenkeeper

Als groundsmen of greenkeeper is het sportveld je enige zorg. Alles om het gras mooi groen, dicht geworteld en ziektevrij te hebben en houden. Innogreen levert producten om dit te kunnen realiseren. Samen met u kijken we naar de bodem (bodemonderzoek) om te bepalen wat er nodig is op uw veld/baan. Voor de golfbanen zijn we dealer van de producten van Symbio uit Engeland.

Geschiedenis.
Van oudsher worden golfbanen traditioneel bemest met kunstmest. Helaas komt dit de bodemstructuur niet ten goede. Daarbij vindt er deels uitspoeling plaats. De uitgespoelde nitraten, fosfaten en kali komen rechtstreeks in het grond- of oppervlakte water terecht, met kans op milieuschade tot gevolg. Een veel gehoord argument voor deze manier van bemesten is: “het is goedkoper” Maar…. is dat ook zo, of houden we onszelf een verkeerd beeld voor? Het gebruik van minerale voedingszouten levert lui gras op met veel lengtegroei en weinig zodevorming, geen goede opbouw van structuur en bodemleven. Gevolg; meer onderhoudswerk noodzakelijk en eerdere renovatie. Met duurzaam beheer, het uitstippelen van een goed plan van aanpak over meerdere jaren en het juist omgaan met de situatie ter plaatse levert een betere grasmat op en op termijn minder onderhoud en minder renovaties, minder bestrijding, minder bezanden. Kortom uiteindelijk zelfs kostenbesparing gekoppeld aan milieuwinst een betere grasmat en imago verbetering (duurzaam beheer).

Zichtbare effecten zijn:

 • een rustigere groei met minder maaipieken
 • gezondere en diepere beworteling
 • een hogere droogte tolerantie
 • betere uitstoeling en vestiging van het gras
 • minder doorzaaien
 • betere grasbezetting
 • hogere weerstand tegen schimmels en een betere lucht/waterhuishouding
 • afbraak vervilting en verdwijnen van mos
 • minder schimmelaantastingen


Ons plan van aanpak:

Allereerst wordt er in het voorjaar bemonsterd en wordt er een profiel gestoken. Indien daar aanleiding toe is wordt ook de verdichting gemeten. Aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld, immers meten = weten. Deze bevindingen worden besproken, een plan van aanpak opgesteld. In de zomer kan er indien nodig ook een bladanalyse gemaakt worden. Er wordt een kostenplan gemaakt voor 1 tot 3 jaar (offerte). Tijdens het seizoen vinden er een aantal gezamenlijke grasinspecties plaats en wordt (zo nodig) bijgestuurd.

Voor u:

 • Duidelijkheid en een controleerbaar adviesplan op basis van feiten
 • Kostenbesparing over 3 jaar gerekend
 • Betere kwaliteit gras
 • Minder ziekten en plagen en daarmee ook minder verbruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Minder gebruik van nitraten en fosfaten
 • Minder baan uitval

 

Gedurende het gehele jaar regulier onderhoud uitvoeren zoals beluchten en verticuteren Cultuurtechnische werkzaamheden afhankelijk van de veldconditie, jaarrond:.

 • grondbewerken & egaliseren
 • drainage doorspuiten (indien aanwezig)
 • verschralen/dressen (indien noodzakelijk)
 • (voorraad) bemesten
 • rollen (alleen greens en tees)
 • beluchten (prikken of schudfrees)
 • in- door zaaien

 

Nazorg

De aanleg van een golfbaan stopt niet met de inzaai. Een slechte nazorg bederft een goed aangelegde baan. De periode tussen het inzaaien en een sterke grasmat dient nauwkeurig in acht te worden genomen. ln deze periode moet de ontwikkeling van de grasmat worden gestimuleerd en onvolkomenheden worden verholpen. Regelmatige controle is vereist.

 

Kennis door internationale samenwerking

Innogreen heeft tevens dealerschap Benelux en nauwe samenwerking met Symbio UK, golfbaan specialisten in duurzaam en natuurlijk beheer van golfbanen en voetbalvelden in Groot Brittannië en diverse andere Europese landen. Samen kennis bundelen voor duurzamer beheer en een betere kwaliteit met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.