Brimex biologische bestuiving met hommels

Een goede bestuiving is essentieel voor een optimale vruchtzetting en -productie voor uw kas, (moes)tuin en boomgaard.

Hommels zijn uitstekende bestuivers voor vele gewassen en zijn essentieel voor kruisbestuiving. Hommelbestuiving leidt tot een hogere fruitkwaliteit en -kwantiteit en een aanzienlijke arbeidsbesparing. Gebruik hommelnesten van Brimex Biobest en geniet van de voordelen van een succesvol bestuivingsprogramma.

Raadpleeg ons om de geschikte bestuivingsstrategie voor uw gewas te bespreken.

Standard Hive (B.t.)

Standard Hive (Bombus terrestris)

Deze nest bestaat uit een standaard kolonie van de hommelsoort Bombus terrestris. Bij levering zitten meer dan 80 werksters. De bestuivingsactiviteit duurt 6 tot 8 weken.

Standard hives zijn uitgerust met:

  • een verschuifbaar ventilatiesysteem
  • een zorgvrij voedingssysteem met een fles Biogluc van 1,4 L.
  • een optionele pollenlade

slider-imgslider-img