Project informatie Brimex Tupoleum

 

Veel Europese ondernemingen gebruiken al jaren succesvol onze adviezen en product.

 

 • Nederlandse Spoorwegen (NS) gebruikt het tegen ondergravingen in het talud van de spoorwegen. Enkel dit middel wordt nog gebruikt om de taluds te beschermen.
 • Prorail gebruikt het om wild aanrijdingen met wild te voorkomen, wat heeft geresulteerd in een forse afname van aanrijdingen.
 • Natuurmonumenten gebruikt het om wildaanrijdingen te voorkomen op bepaalde plaatsen zoals N-wegen en snelwegen. Het resultaat is een flinke reductie in aanrijdingen.
 • Diverse golfbanen gebruiken dit om de golfbaan en gasten te beschermen tegen wild, zoals konijnen, reeën en wilde zwijnen.
 • Sabic Geleen om deze grondwallen vrij te houden van ondermijnende activiteiten door konijnen en andere gravers.
 • Landbouwers en boomkwekers gebruiken het om vraatschade aan gewassen en (fruit)bomen te voorkomen.
 • Waterschappen gebruiken het tegen ratten en konijnen in de diverse rivierdijken.
 • Sluiscomplexen gebruiken het tegen ratten en konijnen om ondergravingen te voorkomen.
 • Agrarische bedrijven gebruiken het tegen mollen, vossen en ratten op hun terrein.
 • Begraafplaatsen gebruiken dit om ondergravingen van graven te voorkomen
 • Particulieren gebruiken het om ratten, muizen, reeen, wilde zwijnen hun erf te weren. 

 

Onderstaand een greep uit de projecten waarin deze diensten en producten worden gebruikt:

Klik op link voor meer informatie over de projecten.