Opvolging klachten reeënschade

Opvolging klachten reeënschade

In voorgaande nieuwsbrieven deden we een oproep om wildschade te melden. Daarop kregen we enkele reacties en is er de nodige actie geweest met een positief resultaat. Tijd voor een update. Wat we in ieder geval al ervaren hebben: wacht niet te lang met melden, want de schade kan snel oplopen!

In totaal hebben we nu voor drie leden een melding gedaan via www.faunaschade.nl. Daarbij zijn meerdere gebieden aangewezen waar grote schade is geconstateerd. Naar aanleiding van de meldingen is in het veld door grondeigenaren, de jager en de wildbeheereenheid (WBE) gekeken of de schade zodanig is dat er tot afschot moet worden overgegaan. Er is zodanige schade geconstateerd dat door de WBE aan de desbetreffende jager daarvoor een machtiging (vergunning) is afgegeven. De overlast is inmiddels al wat afgenomen, dus we kunnen spreken van een eerste succes.

Ook de overige meldingen worden op korte termijn op eenzelfde wijze beoordeeld en zo nodig wordt de machtiging aangepast. Op die manier weten we zeker dat er een goede balans kan worden gevonden tussen de waarde van kwekerij en die van de reeën.

Voor de volledigheid hieronder korte samenvatting van het eerdere gesprek en de handelswijze bij overlast.

Het gedrag en de gebieden van de reeën is veranderd de laatste jaren. De bosgebied zijn minder aantrekkelijk geworden, mede door de hoge recreatie druk en de boomkwekerij gebied zijn juist aantrekkelijker geworden. De boomkwekrij neemt ook toe in grote en deze vormen zo gebieden met aaneengesloten dekking voor de reeën. Dit zijn voor hen aantrekkelijke bedekte gebieden om in te verblijven.

Vanuit Faunabeheereenheid Noord-Brabant ontvingen we al eerder informatie over het voorkomen en beperken van schade door hertachtigen.

Kapitaalintensieve maatregelen om schade te beperken zijn vaak niet aantrekkelijk op huurgronden. Veel kwekerijen hebben huurgronden in gebruik, daarmee komt voorgaand punt in het gedrang.

Bij schade zijn er vanuit WBE schadeloodjes beschikbaar die de jager kan gebruiken om tot afschot over te gaan.

Gemeld is dat enkele grondeigenaren op onwil/onbegrip zijn gestuit bij het melden van overlast. Iets dat overigens zeker niet in alle gevallen zo verloopt, dat moet ook vermeld.

Het aantal officiële meldingen van schade is de afgelopen 10 jaar gering geweest. Daarmee is bij beleidsmakers het beeld ontstaan dat het wel mee valt met de schade. We hadden er dus beter aan gedaan om alle gevallen door te geven.

Voor een goede toekomstige beheersing:

Verdrijven met zgn. Tupoleum geurstoffen en geurpalen is een goede preventieve maatregel. Qua investering ook goed in te zetten op huurgronden. Treeportlid Brimex BV helpt graag bij het opstellen van plan en levering van materialen.

Schademeldingen zoveel mogelijk melden via www.faunaschade.nl, én ook doorgeven aan [email protected]. Via Treeport kunnen we het dossier goed in de gaten houden.

Afstemming met de jachthouders/jager in eigen gebied. Daarmee samen afstemming wat mogelijk is qua preventieve maatregelen en ook eventueel het aanvragen van afschot. De WBE mag alleen aan de jachthouders/jagers de toestemming verlenen voor het eventuele afschot.

Probeer weg te blijven van de verleiding om buiten de regels om te werken, maar bewandel de route die ervoor bedoeld is.