Reeën en herten weren

 

Aanrijdingen en schade door reeën en herten voorkomen!

 

Het leefgebied van reeën en herten:

Het leefgebied van reeën en herten is het gebied dat door de dieren gebruikt wordt. Dit is de leefomgeving wat geschikt is voor reeën om te leven. Dat betekent voor de herten en reeën de plek vaak zij kunnen eten, rusten, schuilen en zich kunnen voortplanten. Doordat de omgeving van de reeën en herten vaak kleiner wordt en de populatie toch toeneemt, omdat er o.a. geen natuurlijke vijanden zijn en de mens een steeds meer in het leefgebied komt van de reeën en herten, verplaatsen zij zich om in betere leefomstandigheden te leven. Het leefgebied wordt dan ook wel verspreidingsgebied, homerange (Engels) of streifgebiet (Duits) genoemd. Het leefgebied van één ree overlapt vaak het leefgebied van soortgenoten, maar wordt niet tegen anderen verdedigd zoals dat wel gebeurt in het territorium (hert, edelhert e.d.).

 

Aanrijdingen met herten en reeën:

Doordat de populatie toeneemt en het leefgebied kleiner en verspreid is, komt er meer beweging tussen de leefgebieden waardoor er meer aanrijdingen met reeën en auto's, treinen en andere voertuigen voorkomen.

 

Schade door vraat van reeën en herten:

Ook gaan de herten en reeën bij schaarste op zoek naar voedsel en dit vinden zij vaak op boomkwekerijen, plantenkwekerijen, golfbanen en nieuwe aanplant in bossen en plantsoenen.

 

Wat is het voedsel van herten en reeën?

Reeën en herten zijn echte fijnproevers. In vergelijking met andere herkauwers vallen zij onder de zogenoemde concentrate selectors. De spijsvertering van het ree en hert heeft zich optimaal ontwikkeld voor kruidachtige gewassen. Het dagelijkse menu van het reeën en herten: gras, heide, boomschors, wortels, knollen, vruchten, zaden, knoppen, scheuten en loof van bomen.
Reeën hebben ten opzichte van andere herkauwers een kleinere pensinhoud en een hogere stofwisseling. Reeën moeten dus veel meer energie uit hun voedsel halen en in vergelijking met andere wilde herkauwers zoals edelherten en damherten vaker eten. Hierdoor zie je vaak dat de vraatschade op boomkwekerijen en plantenkwekerijen door reeën worden veroorzaakt. De reeën vestigen zich dan ook vaak op de boomkwekerij omdat zij daar vaak voldoende beschutting hebben en een ruim voedsel aanbod. De vraat schade die zij kunnen aanrichten op de boom kwekerij is dan ook enorm.

 

Schade aan beplanting en bomen door schuurschade:

Tevens komt schuurschade op de stammen veel voor waardoor de bomen beschadigd zijn en niet meer voor de verkoop geschikt zijn.

 

Het gedrag van reeën en herten:

Reeën en herten eten in de schemering. Zij prenten de locaties in waar zij makkelijk voedsel kunnen vinden. Zij “prenten” de locaties in. Inprenten is in dit geval ook het achterlaten van sporen en geur. Daardoor ontstaan paden (wissels) door de leefomgeving. Jonge reeën leren door deze sporen te volgen het leefgebied kennen en dus waar ze het beste voedsel kunnen vinden. Reeën eten niet alles. Maar zoeken het voedsel zorgvuldig, hapje voor hapje, uit. Het lijken snoepers, maar eigenlijk zijn ze bezig het beste van het beste voedsel uit te zoeken. Dat noemen we 'concentrate selectors'. Hun smalle snuit is daar zeer geschikt voor. Zij eten vaak jonge scheuten en knoppen van planten en bomen. Hiermee brengen de zij grote schade toe op boom en vaste plantenkwekerijen, maar ook op nieuw aangelegde golfbanen, bospercelen etc.
In het vroege voorjaar eten reeën sappige knoppen, en scheuten van bomen, struiken, aangevuld met kruiden uit slootranden en bermen. In de winter is er minder goed verteerbaar voedsel, dan wordt er meer houtig voedsel gegeten zoals bijvoorbeeld boombast en eikels. Als er dichtbij het leefgebied makkelijk voedsel te verkrijgen is op bijvoorbeeld boomkwekerijen dan gaan zij daar voedsel halen.


Schade door reeën en herten hangt voornamelijk af van het beschikbaar zijn van voedsel, rust en dekking in hun leefomgeving. De verhoging van de voedselbehoefte en concentratie van reeën in bijvoorbeeld jonge bosaanplant, een boomkwekerij of een rozenbottelkwekerij kunnen leiden tot aanzienlijke schade. Grootschalige verstoringen kunnen elders leiden tot volledig mislukken van een aanplant.

 

Schade en aanrijdingen door herten en reeën voorkomen: 

Het beperken van de mogelijkheden voor reeën en herten door bijvoorbeeld uit rasteren van schade gevoelige percelen leidt tot een verhoogd risico op schade in de resterende leefomgeving. In feite wordt door het plaatsen van zo'n omheining het leefgebied verkleind en daardoor de reeëndichtheid in het resterende gebied verhoogd. Dit leidt tot een negatieve spiraal van schade, die ook leidt tot versnippering van het landschap en natuur. Het plaatsen van dure omheiningen, zoals rasters leidt er dus toe dat de reeëndichtheid in het overige gebied relatief snel toeneemt. Met als gevolg meer schade. Het beste is om de gevaarlijke oversteekplaatsen waar aanrijdingen met het wild voorkomt het wild te weren met Brimex Tupoleum en geurdragers Brimex Tupoleum geurpalen en de reeën en herten attent te maken op gevaar. Om bospercelen, golfbanen, boomkwekerijen en plantenkwekerijen te beschermen, bieden wij het Brimex Tupoleum systeem aan. Deze geurpalen met de unieke Tupoleum geur plaatsen, zodat het wild niet meer op de percelen eet en gaat foerageren.

Dit systeem bestaat uit drie onderdelen:

 1. Brimex perceel wering plan
 2. Brimex Tupoleum geurstof
 3. Brimex Tupoleum geurpalen 

De Brimex geurpalen om reeën en herten te weren zijn van duurzame materialen gemaakt en bestand tegen diverse weersinvloeden. Deze geurpalen gaan meerdere jaren mee en zijn te reviseren. De Brimex Tupoleum geurpalen na te vullen met de Tupoleum geurstof.

 

Het plaatsen van de Brimex Tupoleum geurzuilen is een investering voor meerdere jaren.

Door het gebruik van etherische oliën in de Brimex Tupoleum geurstof vindt er een langzame verdamping plaats en is Tupoleum circa 4 maanden werkzaam. De speciaal ontwikkelde Tupoleum geurpalen of geurzuilen zorgen ervoor dat de geur over een zo groot mogelijk gebied verspreid wordt en dit over een zo lang mogelijke periode.

De geur van de Tupoleum geurstof is intens voor zoogdieren. Het wild wat hun reukorgaan als waakmiddel gebruikt wilt niet in de buurt willen komen van het Tupoleum geurmiddel. Het is ontwikkeld om de veiligheid van dieren (aanrijdingen etc. ) en schade door wildpopulatie te voorkomen door de dieren attent te maken.

 

De voordelen van de Brimex Tupoleum wildwering:

 • 24 uur per dag en 365 dagen per jaar bescherming van de reeën, herten tegen aanrijdingen
 • bescherming perceel met bomen, planten, jonge aanplant tegen vraatschade 24/7 365 dagen
 • de Tupoleum geurpalen zijn eenvoudig en snel te monteren en gebruiksklaar te maken
 • de Tupoleum geurzuilen zijn makkelijk te verplaatsen naar andere percelen.
 • veroorzaakt geen geluidsoverlast
 • geen gebruik van niet praktische en gevaarlijke afschermingen / (hekken, gaas etc.)
 • de geurstof is 100% biologisch afbreekbaar
 • de geurpalen zijn weerbestendig
 • het Brimex Tupoleum systeem brengt geen gevaar voor mens & milieu
 • Geen gevaar voor flora, fauna & grondwater

 

Het Brimex Tupoleum Systeem is een uitvoerig ontwikkeld en getest product:

Brimex Tupoleum® is al een aantal jaren met succes en tegen lage kosten ingezet om diverse soorten dieren te weren in verschillende situaties. Brimex beschikt over referenties van opdrachtgevers, resultaten, projectinformatiebladen.

Bel 0031-(0)76-5656759 of mail [email protected] ons voor meer informatie. Brimex Tupoleum® producten kunt ook direct bestellen in onze webshop.