Oevervlieg bestrijden

Oevervlieg

Een vlieg die planten vuil maakt en de esthetische waarde ervan vermindert? Dat zou wel eens de oevervlieg Scatella stagnalis kunnen zijn. Dit kleine insect komt vaak voor in veel serres over de hele wereld en kan het hele jaar een bedreiging voor je gewas zijn. Hoewel de oevervlieg de plant niet rechtstreeks beschadigt, is het toch beter om zo snel mogelijk met deze plaag af te rekenen.  

Welke schade kan de oevervlieg aanrichten?

 • De oevervlieg voedt zich met rottend plantmateriaal en algen.
 • In tegenstelling tot de varenrouwmug vallen oevervliegen geen gezond plantenweefsel aan.
 • Adulten laten uitwerpselen achter op de plant, waardoor de esthetische waarde van de vermindert.
 • Oevervliegen kunnen erg vervelend zijn voor je medewerkers en klanten, omdat ze een grote zwerm vormen. Ze planten zich namelijk snel voort.

Hoe kan je de oevervlieg bestrijden?

Om de oevervlieg te monitoren, kan je rekenen op Brimex Biobest Bug-Scan® Geel.

Voor de biologische bestrijding van de larven in de bodem kan je inzetten op:

 • Bodemroofmijten zoals Hypoaspis-System.
 • Bodemroofkevers zoals Atheta-System.
 • Nuttige nematoden zoals Steinernema-System.

Welke eigenschappen heeft de oevervlieg?

 • De oevervlieg spot je vaak in de buurt van water, omdat vochtige tot natte omstandigheden hun ontwikkeling stimuleren. Ook de aanwezigheid van algen en mos in potgrond, potten, op het tafeloppervlak of op vloeren bevorderen hun ontwikkeling.
 • De boonvormige eieren zijn 0,1 mm lang en worden op vochtige bodemoppervlaktes gelegd waarin algen aanwezig zijn.
 • De larven van 0,5 mm zijn bruin en hebben opmerkelijke adembuisjes op hun achterlijf. Je kan ze spotten in de bovenste laag van het substraat. De larven verpoppen zich in de bodem.
 • De poppen zijn 2 tot 3 mm lang en hebben een bruine kleur.
 • De adulten meten 0,5 mm en hebben korte poten, korte antennen en donkere vleugels met lichte vlekjes.

Hoe verloopt de levenscyclus van de oevervlieg?

 • Bevruchte vrouwtjes leggen tot 500 eitjes. Deze eieren komen na 2 of 3 dagen uit.
 • Oevervliegen hebben 6 ontwikkelingsstadia: ei, 3 larvenstadia, pop en adult.
 • De ontwikkeling van ei tot adult duurt ongeveer 1 tot 2 weken.
 • Larven doorlopen 3 stadia in 1 week en verpoppen in het substraat.
 • Adulten leven 3 tot 4 weken.