Innogreen

Missie: 'Innogreen wil verantwoord ondernemen en samenwerken met het biologisch evenwicht als uitgangspunt en als doel: een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving creëren'.

 

‘’Innogreen is opgericht in 2007 en gevestigd in Werkendam. We ontwikkelen duurzame kwaliteitsproducten voor het (openbaar) groen, een totaalpakket voor professionals in de groene sector in Nederland. Het zwaartepunt ligt daarbij op de bodem. Innogreen geeft daarbij de voorkeur aan een milieuvriendelijke aanpak. Grondstoffen worden gekozen uit reststromen van de voedingsindustrie, duurzaam geproduceerde micro-organismen en andere bronnen die hergebruikt kunnen worden waardoor grondstoffen hun waarde behouden.

 

Samenwerken is de basis van verantwoord ondernemen en dat garandeert de continuïteit op lange termijn. Kwaliteit en klanttevredenheid en directe communicatie vinden wij zeer belangrijk. Ons doel is dan ook verantwoord ondernemen met milieuwinst als resultaat. We delen graag uw passie voor groen!’’