Trips bestrijden

Trips is één van de meest gevreesde en verspreide plagen geworden. Ze hebben namelijk een uitstekend natuurlijk aanpassingsvermogen!

De meest voorkomende en schadelijkste soorten zijn de tabakstrips Thrips tabaci en de Californische trips Frankliniella occidentalis. Deze plagen zijn minder gevoelig voor pesticiden en veroorzaken ernstige schade aan groenteteelten, sierteeltgewassen en kleinfruit. Slechts enkele individuele trips volstaan al om serieuze schade aan te richten. Gelukkig biedt biologische bestrijding je een uitweg.

 

Welke schade kan trips aanrichten?

 • Trips zuigen sap uit de plant.
 • De lege cellen vullen zich met lucht, waardoor ze er zilverkleurig uitzien met zwarte spikkels (uitwerpselen).
 • De schadebeelden verschillen naargelang het gewas vb. trips op jonge komkommerplanten zorgen voor misvormde vruchten.
 • Trips verspreiden verscheidene virussen zoals TSWV.

 

Trips:

 • De adulten van 1 tot 1,5 mm zijn langwerpig, grijsachtig tot geelbruin met typerende franjevleugels.
 • Op de meeste gewassen kan je geen eitjes spotten, omdat ze gelegd worden in de cellen van het blad, het bloemblad of de stengel.
 • De jonge larven van 0,5 mm lang zijn bijna wittransparant of geelachtig tot roodoranje.
 • Larven van het tweede stadium zijn ongeveer 1 mm lang.
 • Prepop- en popstadia vind je in de bovenste bodemlaag, maar ook op de bladeren, bloemen en andere schuilplaatsen.
 • Je kan prepoppen en poppen herkennen aan hun vleugelstompjes.

 

Hoe verloopt de levenscyclus van trips?

 • Vrouwelijke trips leggen tot 200 eitjes bij hoge temperaturen.
 • Trips doorlopen 6 ontwikkelingsstadia: ei, twee larvenstadia, prepoppen, poppen en adulten.
 • De eitjes komen na een paar dagen uit en transformeren naar mobiele larven die meteen beginnen te eten.
 • Na het tweede larvenstadium laten de larven zich op de grond vallen.
 • De ontwikkeling van ei tot adult duurt 20 dagen bij 20 °C en 10 dagen bij 30 °C. Boven 35°C en onder 10°C stopt de ontwikkeling.
 • Trips ontwikkelingen zich beter op stuifmeelhoudende gewassen zoals paprika dan op planten zonder bloemen.

 

Trips op de meest effectieve en biologische manier bestrijden?

 

Voor de biologische bestrijding van trips kan je met hulp van onderstaande Brimex producten inzetten op:

 

Meer weten over Trips en de bestrijding hiervan?

Lees onderstaande artikel "Wist u dat.. Brimex Trips in de kijker"

Wist u dat...Trips in de kijker