Boomkwekerij

Brimex adviseert, begeleidt en levert producten voor het ecologisch kweken van bomen en planten. Of begeleidt bedrijven in de geleidelijke transitie naar een ecologische boomkwekerij.

 

Natuurlijke weerbaarheid van het gewas:

Door de bodem van een perceel te voorzien van organische meststoffen en bodemverbeteraars wordt de bodem structuur verbeterd en is het een voedingsbron voor goedaardig bodemleven. Dit leidt tot een reductie van pathogene ziektedruk en werkt stimulerend op het plantafweermechanisme van het gewas.

 

Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen:

Door geen gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen komen er meer natuurlijke vijanden op het perceel voor. De gevolgen zijn dan ook positief. Het bodemleven wordt niet wordt aangetast, het gewas wordt sterker en er komen (veel meer) natuurlijke vijanden voor op het perceel. Tevens wordt het oppervlakte- en grond water niet bevuild door eventueel gebruikte chemicaliën. Wat voor nu en in de toekomst nadelige effecten kan hebben op mens en milieu.

 

Stimuleren van natuurlijke vijanden:

Het aanpassen van de omgeving ten gunste van natuurlijke vijanden stimuleert de aanwas van deze nuttige insecten. Door het plaatsen van blokken met bankerplanten, behuizingen en voedselbronnen die deze insecten aantrekken en huisvesten is er een natuurlijke aanwas van bestrijders.

 

Actief uitzetten van natuurlijke vijanden:

Ook op deze manier van kweken is monitoring cruciaal. Het op tijd signaleren van een te grote plaagdruk is belangrijk. Bij een te grote plaagdruk is het mogelijk om actief natuurlijke (inheemse) bestrijders uit te zetten. De reactiesnelheid is zeer hoog. De plaagdruk neemt snel af en het perceel wordt door de natuurlijke bestrijders (aanwas en actief uitgezette) “schoon” geveegd.

 

Eindconclusie boomkweker:

Het verbaasde mij dat de natuur de tot nu toe onmisbare chemie toch kan vervangen. Als we dit werkbaar krijgen in de huidige manier van telen, zijn wij klaar voor biologische bestrijding voordat de overheid ons hier toe dwingt.”

 

Resultaat: Milieubewust op een duurzame methode kweken resulteert in een gewas dat :

  • minder uitval heeft en sneller en beter aanslaat.
  • weerbaarder is tegen plagen.
  • weerbaarder is tegen extreme weersomstandigheden.
  • minder afhankelijk is van chemische middelen.
  • meer groeikracht heeft.
  • minder afhankelijk is van voedingsstoffen.

Bomen en struiken verfraaien stedelijke landschappen, lanen, parken en tuinen. Ook in boomkwekerijen is het belangrijk om kunstmest en chemische bestrijding te vervangen door natuurlijke, organische meststoffen en biologische bestrijdingsmiddelen.

 

Een goede geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie start al in de kwekerij.