Spint haarden bestrijden met Galmug Feltiella Acarisuga

€119,95
Artikelnummer: 500.000261
Beschikbaarheid: Op voorraad (50)
Levertijd: Bestelling natuurlijke vijanden: Dinsdag voor 9:00 uur besteld wordt geleverd op donderdag. Vrijdag voor 9:00uur besteld wordt geleverd op dinsdag.

Brimex Feltiella-System

Feltiella acarisuga: dé genadeloze galmuglarve

 

Wat zijn Brimex Feltiella-System galmuggen?

 • Galmug waarvan de larven de biologische bestrijders zijn.
 • De larven verorberen diverse soorten spint in elk ontwikkelingsstadium zoals spintmijt en anjerspint.
 • De volwassen galmuggen voeden zich met nectar en stuifmeel.
 • De larven beginnen direct nadat ze uitkomen hun prooien leeg te zuigen.
 • Een volwassen vrouwtje is uiterst bedreven in het zoeken naar spinthaarden en legt per spinthaard meer dan 100 eieren.

 

Wat zijn de voordelen van de Brimex Feltiella galmuggen?

 • Ook actief in het voor- en najaar bij koud en donker weer.
 • Eet 30 spintmijten in diverse stadia, wat minstens 5 keer zoveel is als de roofmijt Phytoseiulus persimilis!!!
 • Larven veroorzaken geen bladschade door een gal te vormen in tegenstelling tot andere galmuggen.
 • De larven eten ook spintmijten die in diapauze zijn.

 

In welke teelten zijn de Brimex Feltiella-System galmuggen effectief?

 • Groenteteelt zoals tomaat, paprika en aubergine.
 • Kleinfruit zoals aardbei.
 • Sierteelt zoals anthurium, roos en gerbera.

Meer weten? Contacteer jouw Brimex-adviseur voor een advies op maat.

In tegenstelling tot de andere predatoren van spint heeft Feltiella acarisuga een gevleugeld stadium. Hierdoor kunnen spinthaarden veel sneller en over grotere afstanden opgespoord worden.

Brimex Biobest Feltiella-system productsheet

Lees verder over deze spintbestrijder:

Biologie:

Feltiella acarisuga is net zoals de bladluispredator Aphidoletes, een galmug. De volwassen Feltiella legt geelkleurige eitjes van ongeveer een kwart millimeter in spintkolonies. Uit dit
eitje komt na ongeveer twee dagen een oranjegele larve, die spintmijten vreet. Feltiella heeft vier larvenstadia. Na ongeveer een week verpoppen de larven. De volgroeide larven zijn
1,7 - 1,9 mm lang en hebben een diameter van 0,4 mm. De poppen van Feltiella zijn net witte pluisjes, die zich meestal nabij de hoofdnerf van het blad bevinden. Ze zijn 1 tot 1,5
mm lang. De totale levenscyclus varieert afhankelijk van de temperatuur, maar neemt ongeveer 2 tot 4 weken in beslag.
Feltiella komt ook in ons land van nature voor en kan tegen het einde van de zomer vaak worden teruggevonden in het gewas.

Toepassingsgebied:
Feltiella heeft zich reeds in uitgebreide praktijkproeven in komkommer, tomaat, paprika en aubergine bewezen. Vooral in de tomatenteelt, waar de biologische spintbestrijding tot
nu toe erg moeilijk was, betekent Feltiella een welkome verbetering.

Voordelen:
Feltiella zal een belangrijk onderdeel worden van de biologische spintbestrijding en wel vanwege de volgende voordelen:
1. De volwassen Feltiella zijn al vliegend in staat om spinthaarden op te sporen. Het goede zoekvermogen van Feltiella is een belangrijk voordeel ten opzichte van Phytoseiulus, die zich alleen lopend kan verspreiden. Vooral in gewassen waar waarnemen erg omslachtig is, betekent dit een belangrijke vooruitgang.
2. Feltiella-larven eten zowel eieren, nimfen als adulten van spint. Feltiella eet minimaal 5 keer zoveel spint per dag dan Phytoseiulus!
3. Veldproeven tonen aan dat Feltiella ook in het voor- en najaar bij koud en donker weer actief is. Dit is eveneens een belangrijk voordeel bij aardbeien en zacht fruit onder glas en op stekbedrijven.
4. Feltiella geeft een goede biologische spintbestrijding in tomaten.
5. Bij zware spintaantastingen kan men Feltiella inzetten als aanvulling op Phytoseiulus. Bij tomaat in combinatie met de speciale tomaten-Phytoseiulus (Phytoseiulus-T-System) inzetten.
6. Feltiella bestrijdt eveneens overwinterde “rode” spint, wat belangrijk kan zijn in het voor- en najaar.
7. De “toxische” anjerspint (Tetranychus urticae subspecies cinnabarinus), die zware schade kan aanrichten in o.a. anjers en tomaten, kan effectief worden bestreden door middel van Feltiella.
8. Vanwege zijn goed vlieg- en zoekvermogen vraagt het uitzetten van Feltiella weinig werk.
9. Feltiella kan gemakkelijk worden teruggevonden in het gewas. Zowel de larven als de poppen zijn gemakkelijk waarneembaar.

Neveneffecten:
Uit praktijkproeven blijkt reeds dat zwavel, Rubigan en Rovral veilig zijn. Torque kan de populatie-opbouw van Feltiella beïnvloeden omdat spint afgedood wordt.

Feltiella-System:
Feltiella wordt als poppen op bladeren geleverd in potten van 1 liter. Eén pot bevat 250 poppen. Deze potten zijn erg gebruiksvriendelijk. Ze worden in de schaduw op de grond tussen het gewas geplaatst. De papieren afsluiting in het deksel wordt verwijderd. Nadat de galmuggen uit de pop zijn gekomen, vliegen ze uit de pot en gaan op zoek naar spint.

Brimex adviesschema:
1. In het voorjaar wanneer de spint uit winterrust komt, wekelijks 2-3 potten per hectare introduceren. De potten kunnen het beste bij de beginnende spinthaarden worden geplaatst.
2. Zware aantastingen over de hele kas in het voorjaar optimaal bestrijden door wekelijks 8 potten (250 poppen) per hectare uit te zetten en dit gedurende 4 tot 6 opeenvolgende weken. Het doel is om zo snel mogelijk een Feltiella-populatie over het hele gewas op te bouwen.
3. In de zomer kan het aantal introducties beperkt worden tot 4 omdat de levenscyclus van Feltiella korter wordt bij stijgende temperaturen.

We raden aan om tijdens de opbouwfase Feltiella te gebruiken in combinatie met Phytoseiulus of Tomaten-Phytoseiulus. In het begin zal men vooral Feltiella terugvinden in de grotere spintkolonies. Naargelang de Feltiella-populatie toeneemt, vindt men Feltiella ook terug in de kleine spintkolonies.

Brimex / Biobest waarborgt de kwaliteit van zijn producten. Omdat door Brimex / Biobest geen controle over het gebruik van het product kan uitgeoefend worden, aanvaardt Brimex / Biobest geen aansprakelijkheid voor minder goede werking of schade die direct of indirect ontstaat uit gebruik, vervoer of opslag. BE 110718

0 sterren op basis van 0 beoordelingen